להזמנות: 03-6485501
סל הקניות
סגירה
שם
כמות
מחיר
הבית שלך לחיים בריאים יותר
100% קניה בטוחה
שירות לקוחות 03-6485501
  • קנייה מאובטחת
  • החזר כספי מלא
  • אפשרות תשלום לשליח
  • משלוח מהיר

 מועדון הבריאות מובייל 3
בכל פעם שאתם רוכשים באתר טבע בריא, אתם צוברים נקודות לרכישה הבאה שלכם!

חברות במועדון הבריאות כפופה לכללים ולהסברים המפורטים לעיל ולהלן ולהסכמה להם (להלן בהתאמה: "מועדון הבריאות" ו-"התקנון"). טבע בריא מזמינה אתכם לקרוא בעיון תקנון זה ואנו עומדים לרשותכם בכל שאלה או הבהרה שתידרש.

כל חבר מועדון הבריאות מצהיר ומתחייב, כי קרא את תקנון זה, כי הינו מודע ומסכים להוראותיו, לרבות כל שינוי עתידי בו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד מועדון הבריאות מבית טבע בריא ו/או בעליה ו/או האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.

הצטרפות למועדון הבריאות  

החברות במועדון הבריאות הינה ללא עלות.

החברות במועדון הבריאות הינה ללא הגבלת זמן.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי. לחבר המועדון לא תהיינה, במישרין ו/או בעקיפין, כל טענות ו/או דרישות כלפי החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר לראשונה, וכל פעולה שתבוצע לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, טבע בריא תהא רשאית לשנות, מעת לעת, את תנאי מועדון הלקוחות, לרבות את גובה הצבירה ו/או אופן מימוש הנקודות וכן לבטל את מועדון הלקוחות לגמרי, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת.

החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לקבל אדם כלשהו כחבר מועדון או להורות על הפסקת חברותו של אדם כלשהו כחבר מועדון, וזאת מכל סיבה שהיא וללא צורך בנימוק ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כך.

צבירה ומימוש נקודות במועדון הבריאות

בכל קנייה שתבצעו באתר טבע בריא, בכל ימות השנה, ייצברו נקודות לזכותכם (בכפוף לפרעון התשלום).

חברי מועדון הבריאות צוברים נקודות נאמנות לקניה הבאה בשווי האחוז הרשום בדף המוצר.

כל 1 נקודה שווה בערכה ל 1 ₪

בעת הגעה ל50 נקודות ניתן לממש אותם בעמדת התשלום ולקבל תמורתם 50₪ מתנה.

הנקודות נצברות בחשבון האישי של בעל המועדון באתר טבע בריא וניתנות למימוש ברכישה באתר כתשלום מלא או כחלק מהתשלום. הנקודות הינן אישיות ואינן ניתנות להעברה ו/או לאיחוד. בכל מקרה לא ניתן להמיר נקודות לכסף מזומן או לשובר זיכוי.

מימוש הנקודות יתאפשר בעת ביצוע הרכישה הבאה בלבד ורק כאשר נצברו לטובתכם מינימום של 50 נקודות למימוש. היינו, לא ניתן להשתמש בנקודות לרכישה מזכה באותה העסקה בה נצברו הנקודות אלא החל מהעסקה הבאה.

רכישה באמצעות הנקודות תתאפשר גם על פריטים שבמבצע (חברי המועדון נהנים מכפל מבצעים).

מימוש הנקודות הינו ללא הגבלת זמן.

במידה ולקוח ניצל יותר נקודות מהקיימות בחשבונו בשל תקלה ו/או שיבוש ו/או טעות אנוש, רשאית טבע בריא לדרוש מהלקוח החזר כספי בערך של 1 ₪ בגין כל נקודה שנוצלה בטעות, על מנת לכסות את הגירעון בנקודות.

לא תתאפשר צבירת נקודות בדיעבד על רכישות מזכות שבוצעו לפני יום 18.8.2018

כמו כן, לא תתאפשר צבירת נקודות בדיעבד על ידי רוכש "אורח" באתר שלא נירשם כ"משתמש רשום".

במקרה של ביטול עסקה ששולמה בחלקה או במלואה בנקודות, על ידי הרוכש- חבר המועדון, יוחזרו הנקודות לזכות חשבון הרוכש. לא יינתן בגינן זיכוי/ החזר כספי. מובהר כי ביטול העסקה הינו בהתאם להוראות תקנון אתר טבע בריא (להלן: "תקנון האתר").

ניתן לראות מצב יתרת נקודות בחשבונו האישי של חבר המועדון באתר החברה או לקבל מידע זה במוקד שירות הלקוחות של החברה. תשומת ליבכם כי עדכון מס' הנקודות הצבורות באתר לרוב אינו מתבצע באופן מידי ולכן ביצוע העדכון יעשה בתוך 48 שעות ממועד צבירת או גריעת הנקודות מהחשבון. 

מובהר כי מספר הנקודות המופיע באתר מהווה הערכה בלבד ואינו מחייב את החברה. מספר הנקודות הקובע הינו זה המופיע במאגר הנתונים של החברה ואשר יימסר על ידי החברה טלפונית לבקשת חבר המועדון.

כתנאי לחברות במועדון הבריאות יהיה החבר חייב להירשם באתר טבע בריא, ללא עלות ובהתאם לתנאים המפורטים בתקנון האתר ולא למנוע קבלת דיוורי פרסום. הרישום ייעשה באמצעות הזנת פרטים מזהים, לרבות: שם, שם משפחה, תאריך לידה וכדומה. ובסופו יקבל החבר שם משתמש וסיסמא (להלן: "משתמש רשום"). משתמש רשום רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונו לבטל את הרישום ו/או את חברותו במועדון הבריאות. פרטיו האישיים של משתמש רשום יישמרו באתר.

מובהר כי עם ביצוע הרכישה באתר נותן הרוכש את הסכמתו שפרטיו האישים, יישמרו במאגרי המידע של החברה, והכול בהתאם להוראות תקנון האתר והוראות הדין.

מובהר כי עם ההרשמה לחברות במועדון הבריאות, החבר נותן את הסכמתו לקבל דוא"ל ו/או הודעת SMS מהחברה ו/או מהאתר, לרבות בעניין מבצעים, חידושים באתר, פרסומות וכדומה. החבר רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על סירובו לקבל כל דוא"ל ו/או הודעת SMS מהחברה ו/או מהאתר ו/או ממועדון הבריאות.

עם פרסום ההודעה על ידי טבע בריא על הפסקת צבירת נקודות ו/או על ביטול מועדון הלקוחות, תינתן תקופה של 8 חודשים למימוש הנקודות. לא ניתן להמיר נקודות בכסף ולא יינתן זיכוי על נקודות שלא מומשו.

nutri d banner long newlow

תפריט הבריאות שלך

NUTRI-D SUPPLEMENTS

צעד אחד מפריד בין
הבריאות שבטבע והגוף שלך

לקניה ישירה >
X
הבית שלך לחיים בריאים יותר