אפשרות משלוח אקספרס מהיום להיום ❤️ לפרטים
שירות לקוחות
שירות לקוחות
סל הקניות
סגירה
שם מוצר
כמות
סך הכל
התחרטתם? תחזירומחזירים בקלות תוך 30 יום ומקבלים
החזר כספי מלא >>
X

ניתן להחזיר תוך 30 יום כל מוצר שניקנה בטבע בריא באריזתו המקורית מבלי שנפתחה ולקבל את כל הכסף בחזרה. למעט מוצרים אינטימיים שלא ניתן להחזיר על פי חוק.

בלי זיכויים! בלי שוברים! בלי תנאים! בלי שאלות! פשוט כסף בחזרה!

כתובת להחזרות: ת.ד. 13107 תל אביב 6113002

יש לתאם את החזרת המוצר עם שירות הלקוחות בטלפון: 03-6485501

ההחזרות יבוצעו בכפוף לתקנון.

כניסה לחשבון שלי

תקנון מועדון טבע בריא

קונים באתר טבע בריא וצוברים נקודות למימוש בקנייה הבאה שלכם!

חברות במועדון טבע בריא כפופה לכללים ולהסברים המפורטים לעיל ולהלן ולהסכמה להם (להלן בהתאמה: "מועדון טבע בריא" ו-"התקנון"). טבע בריא מזמינה אתכם לקרוא בעיון תקנון זה ואנו עומדים לרשותכם בכל שאלה או הבהרה שתידרש.

כל חבר טבע בריא מצהיר ומתחייב, כי קרא את תקנון זה, כי הינו מודע ומסכים להוראותיו, לרבות כל שינוי עתידי בו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד מועדון טבע בריא ו/או בעליה ו/או האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.

הצטרפות למועדון טבע בריא  

החברות במועדון טבע בריא הינה ללא עלות.

החברות במועדון טבע בריא הינה ללא הגבלת זמן.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי. לחבר המועדון לא תהיינה, במישרין ו/או בעקיפין, כל טענות ו/או דרישות כלפי החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר לראשונה, וכל פעולה שתבוצע לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, טבע בריא תהא רשאית לשנות, מעת לעת, את תנאי מועדון הלקוחות, לרבות את גובה הצבירה ו/או אופן מימוש הנקודות וכן לבטל את מועדון הלקוחות לגמרי, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת.

החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לקבל אדם כלשהו כחבר מועדון או להורות על הפסקת חברותו של אדם כלשהו כחבר מועדון, וזאת מכל סיבה שהיא וללא צורך בנימוק ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כך.

צבירה ומימוש נקודות במועדון טבע בריא

בכל קנייה שתבצעו באתר טבע בריא, בכל ימות השנה, ייצברו נקודות לזכותכם (בכפוף לפרעון התשלום).

חברי מועדון טבע בריא צוברים נקודות נאמנות לקניה הבאה בשווי האחוז הרשום בדף המוצר.

כל 1 נקודה שווה בערכה ל 1 ₪

הנקודות נצברות בחשבון האישי של בעל המועדון באתר טבע בריא וניתנות למימוש ברכישה באתר כתשלום מלא או כחלק מהתשלום. הנקודות הינן אישיות ואינן ניתנות להעברה ו/או לאיחוד. בכל מקרה לא ניתן להמיר נקודות לכסף מזומן או לשובר זיכוי.

מימוש הנקודות יתאפשר בעת ביצוע הרכישה הבאה בלבד. היינו, לא ניתן להשתמש בנקודות לרכישה מזכה באותה העסקה בה נצברו הנקודות אלא החל מהעסקה הבאה.

רכישה באמצעות הנקודות תתאפשר גם על פריטים שבמבצע (חברי המועדון נהנים מכפל מבצעים).

מימוש הנקודות הינו ללא הגבלת זמן.

במידה ולקוח ניצל יותר נקודות מהקיימות בחשבונו בשל תקלה ו/או שיבוש ו/או טעות אנוש, רשאית טבע בריא לדרוש מהלקוח החזר כספי בערך של 1 ₪ בגין כל נקודה שנוצלה בטעות, על מנת לכסות את הגירעון בנקודות.

לא תתאפשר צבירת נקודות בדיעבד על רכישות מזכות שבוצעו לפני יום 18.8.2018

כמו כן, לא תתאפשר צבירת נקודות בדיעבד על ידי רוכש "אורח" באתר שלא נירשם כ"משתמש רשום".

במקרה של ביטול עסקה ששולמה בחלקה או במלואה בנקודות, על ידי הרוכש- חבר המועדון, יוחזרו הנקודות לזכות חשבון הרוכש. לא יינתן בגינן זיכוי/ החזר כספי. מובהר כי ביטול העסקה הינו בהתאם להוראות תקנון אתר טבע בריא (להלן: "תקנון האתר").

ניתן לראות מצב יתרת נקודות בחשבונו האישי של חבר המועדון באתר החברה או לקבל מידע זה במוקד שירות הלקוחות של החברה. תשומת ליבכם כי עדכון מס' הנקודות הצבורות באתר לרוב אינו מתבצע באופן מידי ולכן ביצוע העדכון יעשה בתוך 48 שעות ממועד צבירת או גריעת הנקודות מהחשבון. 

מובהר כי מספר הנקודות המופיע באתר מהווה הערכה בלבד ואינו מחייב את החברה. מספר הנקודות הקובע הינו זה המופיע במאגר הנתונים של החברה ואשר יימסר על ידי החברה טלפונית לבקשת חבר המועדון.

כתנאי לחברות במועדון טבע בריא יהיה החבר חייב להירשם באתר טבע בריא, ללא עלות ובהתאם לתנאים המפורטים בתקנון האתר ולא למנוע קבלת דיוורי פרסום. הרישום ייעשה באמצעות הזנת פרטים מזהים, לרבות: שם, שם משפחה, תאריך לידה וכדומה. ובסופו יקבל החבר שם משתמש וסיסמא (להלן: "משתמש רשום"). משתמש רשום רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונו לבטל את הרישום ו/או את חברותו במועדון טבע בריא. פרטיו האישיים של משתמש רשום יישמרו באתר.

מובהר כי עם ביצוע הרכישה באתר נותן הרוכש את הסכמתו שפרטיו האישים, יישמרו במאגרי המידע של החברה, והכול בהתאם להוראות תקנון האתר והוראות הדין.

מובהר כי עם ההרשמה לחברות במועדון טבע בריא, החבר נותן את הסכמתו לקבל דוא"ל ו/או הודעת SMS מהחברה ו/או מהאתר, לרבות בעניין מבצעים, חידושים באתר, פרסומות וכדומה. החבר רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על סירובו לקבל כל דוא"ל ו/או הודעת SMS מהחברה ו/או מהאתר ו/או ממועדון טבע בריא.

עם פרסום ההודעה על ידי טבע בריא על הפסקת צבירת נקודות ו/או על ביטול מועדון הלקוחות, תינתן תקופה של 8 חודשים למימוש הנקודות. לא ניתן להמיר נקודות בכסף ולא יינתן זיכוי על נקודות שלא מומשו.

חברות במועדון טבע בריא כפופה לכללים ולהסברים המפורטים לעיל ולהלן ולהסכמה להם (להלן בהתאמה: "מועדון טבע בריא" ו-"התקנון"). טבע בריא מזמינה אתכם לקרוא בעיון תקנון זה ואנו עומדים לרשותכם בכל שאלה או הבהרה שתידרש.

כל חבר טבע בריא מצהיר ומתחייב, כי קרא את תקנון זה, כי הינו מודע ומסכים להוראותיו, לרבות כל שינוי עתידי בו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד מועדון טבע בריא ו/או בעליה ו/או האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם. 

מתנת יום הולדת לחבר מועדון

  • מתנת יום ההולדת תכנס לתוקפה תוך 30 ימים מיום ההרשמה למועדון.
X
הבריאות שלך בידיים טובות